Facebook
InstagramInstagram icon

Stocznia Gdańska

skala 1:25, wym. 2,76 x 1,75m
Inwestor: Bałtycki Park Miniatur

Ten niewielki model przedstawia bramę nr 2 stoczni gdańskiej wraz z placem Solidarności. Jest to miejsce znane przede wszystkim z początków ruchu NSZZ Solidarność oraz z odbywających się tu, w sierpniu 1980 roku, protestów. Zbudowano w tym miejscu monument w postaci trzech krzyży z kotwicami w celu upamiętnienia ofiar z grudnia 1970 roku. Sama brama natomiast w 1999 roku znalazła się w Rejestrze zabytków województwa pomorskiego a w 2014 roku wyróżniono ją Znakiem Dziedzictwa Europejskiego.

Comments are closed.