Facebook
InstagramInstagram icon

Brama Brandemburska

skala 1:25, wym. 2,6m x 1,2m,
Inwestor: Bałtycki Park Miniatur

Makieta przedstawia najbardziej znany symbol Berlina. Brama jest zabytkową budowlą
zaprojektowaną przez niemieckiego architekta Carla Gottharda Langhansa w stylu
wczesnoklasycystycznym. Obiekt powstał z piaskowca łabskiego, wybudowany po wojnie
siedmioletniej, w czasach umacniania Prus. W czasach rewolucji francuskiej bramę wzbogacono o kwadrygę, która była powożona, przez wówczas nagą, boginię zwycięstwa Wiktorię. Od 3 października 1990 stanowi ona symbol Pokoju i Wolności.

Comments are closed.